Finanse i Rachunkowość

Pisanie prac Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość stanowi specjalistyczny kierunek studiów ekonomicznych, umożliwiający zdobycie obszernej wiedzy w obszarze finansów i rachunkowości. Kończąc studia tego kierunku, absolwenci są umożliwieni do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, w bankach, funduszach inwestycyjnych oraz w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw wszelkich branż. W ostatnim etapie studiów pierwszego stopnia, wymagane jest pisanie pracy licencjackiej, które się wiąże z intensywną analizą literatury oraz z dużą inwestycja czasową ze strony studentów. Po uzyskaniu tytułu licencjata, studenci mają możliwość rozpoczęcia studiów uzupełniających które się kończy przez pisanie pracy magisterskiej. Uniwersytety jednak często nie oferują wystarczająco pomocy odnośnie przekazywania sposobów do poprawnego pisania prac naukowych, sprawiając że studentom brak odpowiedniego doświadczenia.W takich przypadkach często korzystają z pomocy akedemików wykonujących wolny zawód, któzi oferują pomocy jako lektor, udzielają korepetycje lub ogólną pomoc w pisaniu pracy naukowej. Korzystając z usługi ghostwriting, czyli pisanie pracy na zamówienie, studenci dodatwkowo otrzymują gotową pracę która służy jako wzór do napisania własnej.

Nasza oferta w dziedzinie Finanse i Rachunkowość

Pomoc w pisaniu Korepetycje Tłumaczenia Lektorat

Korekta Formatowanie Program antyplagiatowy Ghostwriting

Ogólne informacje o Finansach i Rachunkowośći

Specjalność finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie obszernej wiedzy oraz kompetencji do rozwiązywania problemów z zakresu finansów. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw jest obligatoryczne i niezależne od branży lub wielkości przedsiębiorstwa. Specjalistyczna wiedza z tego zakresu umożliwia przeprowadzania wszelkiego rodzaju analiz finansowych typu prognosy, inwestycje lub reinwestycje, analizę wkładu na pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia efektywnego controlingu.

Studia Finanse i Rachunkowość

Celem studiów na specjalności finanse i rachunkowość jest przekazanie wiedzy finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej oraz budżetowej. Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Końcowy etap stanowi pisanie pracy inżynierskiej i jej następująca obrona. Absolwenci drugiego stopnia, kończą studia przez pisanie pracy magisterskiej która następuje po dalszych czterech semestrach i umożliwia studentów do noszenia tytułu magistra. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy w bankach, w instytucjach finansowych oraz w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw na skali światowej.

Pisanie prac Finanse i Rachunkowość

Na kierunku Finanse i Rachunkowość jest wymagana obrzerna wiedza matematyczna i analityczna. Prace naukowe się wiążą z kompleksowym i również szczegółowym rozwiązywaniem spraw finansowych. Zależnie od specyfikacji tematu wymagane są kalkulacje ich ocenianie i nastepujące integrowanie w prace pisemną. Poza tym także należy przestrzegać wszelkie wymogi dotyczące formalności prac naukowych. Ze względu na złożoność kierunku studiów, studentom jednak często brak czasu i odpowiedniego doświadczenia odnośnie pisania prac naukowych. W takich przypadkach akademicy wykonujące wolny zawód udzielają między innymi korepetycję, lub lektorat. Czasami także oferują ghostwriting, czyli pisanie pracy na zamówienie; studenci otrzymują w ten sposób gotową prace naukową która zgodnie z prawem służy jako wzór do napisania własnej pracy naukowej.

Weblinks:

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/82/finanse_i_rachunkowosc_studia_i_i_ii_stopnia.html

http://www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=kierunki_studiow&id=54

http://www.chodkowska.edu.pl/warszawa/oferta/rachunkowosc_i_finanse

http://www.wsz.pl/?page_id=148

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/IIstopie%C5%84/StudiastacjonarneIIstopnia/Finanseirachunkowo%C5%9B%C4%87IIststac/tabid/1462/language/pl-PL/Default.aspx

Prace naukowe

Praca naukowa
Praca licencjacka
Praca magisterska
Praca dyplomowa
Praca doktorska
Praca inzynierska
Praca seminaryjna
Praca zaliczeniowa
Dysertacja
Wypracowanie
Prezentacja

  100% dyskrecja
  indywidualny opiekun
  konsekwentna kontrola jakości
  całkowita przejrzystość kosztów
Teraz złożyć zapytanie

Proszę krótko opisać pańskie wymogi a dostarczymy państwu niezobowiązującą ofertę w ciągu kilku godzin.

Pytania? Zadzwońcie do nas
+44 2036951782
Poniedzialek - Piątek 09.00 - 18.00
Przez E-Mail osiągniecie nas pod adresem: