Oświadczenie o ochronie prywatności

Gwarantujemy bezpieczeństwo pańskich danych oraz pełną dyskrecję w obsłudze pańskich wniosków i zleceń. Następująco znajdziecie państwo nasze oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

Oświadczenie o ochronie prywatności dla wykorzystania http://gwriters.pl oraz do prawnych czynności na stronie internetowej, jak również innych usług prowadzonych przez przedsiębiorstwo

GWriters International, Inc.
1201 N. Orange Street
Wilmington
DE 19801, USA

E-Mail: [email protected]
Web: www.gwriters.pl

Dane dostarczone przez państwo wykorzystujemy wyłącznie do realizacji państwa zlecenia, dla zapewnienia jakości i – w razie wyrażenia zgody – do wysyłania newsletterów. Obejmuje to przesyłanie danych do podwykonawców, w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług, oraz ewentualnie przekazywanie danych płatniczych do czynienia transakcji. Przekazywania pańskich danych, nieupoważnionym osobom trzecim oraz wykorzystywane pańskich danych do celów reklamowych nie następuje.

§ 1 Gromadzenie i przetwarzanie danych

(1) Można odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.

(2) W trakcie wizyty naszej strony, zapisujemy tylko dane dostępowe ramach tak zwanych plikach serwera (Server log files). Są to dane, którymi dysponuje pańska przeglądarka, i które nie zawierają żadnych osobistych informacji:
• Przeglądarka Typ / wersja
• System operacyjny
• Referrer URL (wcześniej odwiedzona strona)
• Nazwy hosta komputera (adres IP)
• Czas i data wstępu na serwer.
Dane te nie mogą być udostępnione dla innych osób. Złączenie tych danych z innymi źródłami danych nie następuje, dane zostaną usunięte po analizie statystycznej (patrz punkt 5).

(3) Jeśli zarejestruje się pańtwo lub prześle zapytanie bez rejestracji, pobierzemy dane osobowe do tego celu.

(4) Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z poziomem ochrony w UE na serwerach znajdujących się w Niemczech. Wzkazujemy jednak na ewentualne wyjątki według akapitow (6) do (10).

(5) Pańskie dane są używane do statystycznych analiz. W tym celu, zapisujemy ilość dostępów oraz adres IP na naszą stonę, w logach serwera (Server Log-Files). Pliki dziennika są miesięcznie przetwarzane dla celów statystycznych, a następnie usuwane.Wniosek o konkretnej osobie jest przez wykorzystywanie tych informacji niemożliwy.

(6) Oświadczenie o ochronie prywatności dla korzystania z Facebooka-plugins (Like-Button)
Na naszej stronie czasami znajdują się tak zwane Pluginy strony Facebooka, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy można rozpoznać przez logo Facebooka lub przez “Like-Button” (“Lubię to”). Przegląd Pluginów Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas wizyty naszej strony,zostaje nawiązane połączenie przez odpowiedni Plugin między pańską Przeglądarką a serwerem Facebooka. Przy pomocy adresu IP, Facebook otrzyma informacje, że państwo odwiedzili naszą stronę. Jeśli klikniecie państwo na “Lubię to” na stronie Facebooka, możecie połączyć zawartości naszych stron do swojego profilu na Facebooku. W ten sposób Facebook może przydzielić wizytę naszej strony do użytkownika zarejestrowanego na Facebooku. Wskazujemy na to, że my, jako usługodawca stron internetowych, nie mamy żadnych znajomości o treści przesyłanych danych oraz ich korzystania przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznajcie się państwo z polityką prywatności stronie Facebooka http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli państwo nie chcecie, żeby Facebook mógł przypisać Państwa wizytę na naszej stronie internetowej do konta Facebooka, prosze wylogujcie się z konta na Facebooku.

(7) Oświadczenie o ochronie prywatności na korzystanie z Google Analytics
Stona internetowa operatora używa czasami Google Analytics, usługi analizy Web przez firmę Google Inc (“Google”). Google Analytics używa tak zwane “cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, do analizy korzystania z strony internetowej. Informacje generowane przez “cookie” odnośnie korzystania z strony internetowej, są przesyłane oraz przechowywane na serwerze Google w USA. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania strony internetowej przez użytkownika, oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, którzy przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z instalacji cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak zwracamy uwagę na to że w tym przypadku może państwo nie być w stanie wykorzystać wszystkich możliwości tej strony internetowej. Korzystając z tej strony wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany sposób.

(8) Oświadczenie o ochronie prywatności na korzystanie z programu Google AdSense / AdWords
Stona internetowa operatora używa czasami Google AdSense i AdWords, serwis do integrowania reklamy firmy Google Inc (“Google”).Google AdSense używa tak zwane “cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, do analizy korzystania z Internetu. Google AdSense również używa tak zwanych „Web Beacons” (niewidoczne obrazy). Przez te obrazy są oceniane ruchy użytkowników na stronach injternetowych. Informacje generowane przez „cookie” na tej stronie internetowej (w tym adres IP) są przesyłane oraz przechowywane na serwerze Google w USA. Informacja ta może być przekazana do partnerów firmy Google. Google nie będzie jednak łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z instalacji cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak zwracamy uwagę na to że w tym przypadku może państwo nie być w stanie wykorzystać wszystkich możliwości tej strony internetowej. Korzystając z tej strony wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany sposób.

(9) Oświadczenie o dalszych „Social Plug-Ins”
Ta strona internetowa zawiera “AddThis plugins”, które pozwolą ustawić zakładki lub dzielenie treściowe się na stronie internetowej. Cookies generowane przy użyciu “AddThis” (na przykład czas użytkowania lub język przeglądarki) zostaną przekazane do „Add This LLC” w Stanach Zjednoczonych w celu przetworzenia. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez „Add This LLC” znajdziecie państwo pod adresem www.addthis.com / privacy. Strona ta zawiera informacje na temat danego rodzaju przetwarzanych danych, oraz ich celem. Przetwarzanie danych przez nas, się nie odbywa. Używając ikonki “AddThis”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez „Add This LLC”, których proces przetwarzania można przeczytać na stronie internetowej www.addthis.com. Możecie państwo sprzeciwić się przetwarzaniu pańskich danych korzystając z opcji “opt-out cookie”. Szczegółowe, tego dotyczące informacje, również się znajdują na stronie internetowej „Add This LLC”.
(10) Bierzemy udział w programach partnerskich. W tym kontekście, partner przechowuje wszelkie dane przekazywane przez dostawcę programu partnerskiego, odnośnie n.p. zakupów na stronach partnerskich. Odnośnie ochrony danych na zewnętrznych stronach, proszę zwrócić uwagę na politykę prywatności zewnętrznego dostawcy.

§ 2 Wykorzystanie i przekazywanie pańskich danych
(1) Wykorzystujemy informacje tylko w kontekście naszych umownych zobowiązań oraz do dostarczenia zgodnie z umową umuwionych usług w ramach naszych ogólnych warunkach handlowych w odpowiednim terminie.
(2) Jeżeli wymagane jest ujawnienie informacji do innych spółek lub podwykonawców, to tylko zgodnie z naszą polityką prywatności oraz do spełnienia zobowiązań umownych.
(3) Jesteśmy specjalnie upoważnieni do przekazywania danych do osób trzecich, na przykład do usługodawców lub wytwórców bazy danych, aby spełnić nasze zobowiązania umowne. Osoby i firmy, z którymi nawiązujemy kontakt, są zobowiązani do przestrzegania naszych przepisów.
(4) Zastrzegamy sobie prawo, pod warunkiem wyrażenia zgody z pańskiej strony, przesyłać państwu wiadomości odnośnie naszej oferty, urzywając informacji kontaktowych wprowadzonych na naszą stronę internetową, do momentu pisemnego sprzeciwieństwa z pańskiej strony.
(5) Dane które otrzymaliśmy od państwa poza generalnymi danymi, czyli dane które służyą wewnętrznym zarządzaniu umowami, udostępniamy osobom trzecim tylko w razie obowiązku prawnego lub w celu ochrony uzasadnionych interesów.
(6) Ze względu na prawne wymogi, możliwe jest, że jesteśmy zobowiązani do zachowania pańskich danych poza okresem korzystania z naszej strony internetowej – zwłaszcza dla celów podatkowych. Zachowujemy dane jednka tylko w niezbędnym zakresie, biorąc pod uwagę prawne wymogi.

§ 3 Korzystanie z plików cookie
(1) W ramach działania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na pańskim komputerze.
(2) Używamy plików cookie, które zostają usunięte po każdej sesji (Session-ID-Cookies). Pliki cookies są używane do celów autoryzacyjnych, identyfikacji oraz do zachowania konkretnych informacji, takich jak informacje, czy państwo chce pozostać zalogowani. Pliki cookies są automatycznie usuwane po 1 godzinie.
(3) Korzystamy również z plików cookie, które są przechowywane na pańskim komputerze, n.p. do celów z zakresu „ affiliate marketing” lub ponownego kierowania. Jeśli pliki cookie są przechowywane na pańskim komputerze, pańtwo macie kontrolę nad usuwaniem. Proszę korzystać z odpowiedniej funkcji w przeglądarce.
(4) Można ustawić przeglądarkę tak, że są pańtwo informowani o użyciu plików cookie, aby podjąć decyzję w każdym przypadku. W przypadku wyłączenia plików cookies, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona. Proszę zobaczyć w instrukcji obsługi przeglądarki, w jaki sposób programy są ustawione.

§ 4 Ochrona danych
(1) Chronimy nasze strony internetowe oraz nasze systemy przed utratą, zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, zmianą oraz dystrybucji danych przez osoby nieupoważnione, urzywając środki techniczne i organizacyjne.
(2) Należy zachować dane dostępu poufneoraz zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu sesji, zwłaszcza jeśli się dziel komputer z innymi, aby zapobiec wykorzystaniu własnego konta.

§ 5 Newsletter
(1) Jest możliwe, aby zapisać się do naszego newslettera. Musicie państwo zadeklarować następującą zgodę ochrony danych:
“Chcę zamówić newsletter (Rezygnacja możliwa w każdej chwili). Zgadzam się na użycie moich danych do tego celu. ”
(2) Zgodę na przechowywanie danych do wysyłania newslettera, można w każdej chwili anulować.

§ 6 Prawo do informacji
Według Federalnej ustawy o ochronie danych, macie państwo prawo do bezpłatnego udzielenia informacji na temat przechowywanych o państwie danych oraz prawo do ich skorygowania, zablokowania lub usunięcia. W tym przypadku proszę zwrócić się do naszej osoby kontaktowej(§7). Zwracamy uwagę na to że zapisujemy tylko dane osobiste, które dostarczają nam państwo w kontekście użytku.

§ 7 Kontakt dla ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, ujawnienie, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, prosimy o kontakt pod w Impresum określonym adresem e-mailowym.