Praca licencjacka

Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej

Licencjat stanowi pierwszy w Polsce osiągający tytuł akademicki, nadawany absolwentom studiów pierwszego stopnia ,oznaczając wykształcenie wyższe zawodowe który się osiąga przez pisanie pracy licencjackiej, w zakresie ostatniego etapu studiów. Praca licencjacka należy do prac naukowych, gdzie studenci muszą udowodnić że są w stanie przedstawić temat dotyczący nauki w odpowiedniej dziedzinie. W niektórych przypadkach, ocena pracy licencjackiej ma aż 20% wpływ na ocene ogólną, którą studenci otzrymują za ukończenie studiów. Tytuł licencjata umożliwia do rozpoczęcia studiów magiterskich które, uzupełniają osiągniętą wiedzę w zakresie pierwszych studiów. Koniec studiów magisterskich stanowi pisanie pracy magisterskiej, które także wymaga kompetencji odnośnie rozpracowania specyficznych tematów. Aby uzyskać pomoc w pisaniu pracy licencjackiej, studenci częso korzystają z usługi ghostwriting, pisanie pracy licencjackiej na zamówienie lub pisanie pracy licencjackiej na zlecenie. Takie prace mogą służyć studentom jako wzór i pomoc do naisania własnego wypracowania.

Różnice międzynarodowe

Aby umożliwić porównywanie kierunków studiów i równocześnie zapewnić zdolność do przystosowania się do międzynarodowego systemu nauki, w roku 1999 wprowadzono system boloński kształtując studia oparte na systemie dwustopniowym, i przyjmując system punktowania kredytowego ECTS. Wprowadzenie systemu oparte jest na tzech stopniach kształcenia:

 • Studia pierwszego stopnia, które trwają z reguły 6 semestrów, kończące się przez pisanie pracy licencjackiej lub inżynierskiej i ich obrone.
 • Studia drugiego stopnia, które trwają z reguły 4 semestry, kończące się przez pisanie pracy magisterskiej i jej obrone.
 • Studia trzeciego stopnia, które trwają z reguły 4 lata, kończące się przez pisanie dysertacji lub pisanie pracy doktorskiej i jej obrone.

Tytuł bakałarza (Bachelor) jest przede wszystkim nadawany w krajach anglosaskich. Nie zawsze odpowiada on licencjatowi zawodowemu ponieważ studia związane z tytułem Bachelor,w niektórych przypadkach wymagją 4 lub 5 lat studiów zamiast 3-4 lat jak w przypadku studiów licencjackich.

Licencjat w Polsce

W Polsce osiągnięcie tytułu licencjat zawiera ukończenie wykształcenia na szkole wyższej. Wykształcenie zawiera studia przez które studenci osiągają punkty (ETCS). W trakcie studiów często jest wymagane pisanie prezentacji, obligatoryczne jednak jest pisanie pracy licencjackiej i jej obrona. Ze względu na je kompleksowość uniwersytety często oferują pomoc w pisaniu pracy licencjackiej przydzielając studentom opiekunów lub oferując dodatkowe kursy przekazujące sposoby pisania prac naukowych.

Jak napisać pracę licencjacką?

Zależnie od dziedziny i fakultetu, prace licencjackie zwyczajnie obejmują 20-60 stron. Niektóre uniwersytety także ustalają pewien objętość dotyczącą używanych słów. Pisanie pracy okazuje się bardzo czasochłonne; studenci muszą znaleźć mentora, który w razie potrzeby może udzielić korepetycje lub lektoratu, przygotowywać odpowiedni temat, wyszukać odpowiednią literature i także zorganizować terminarz. Poza tym istnieją pewne formalności które także trzeba przestrzegać. Biorąc pod uwagę wszelkie wamagania, pisanie pracy licencjackiej zajmuje około 4 miesięcy. Studenci mogą sobie pomóc rządając wzory od fakultetu lub korzystając z usługi ghostwriting, pisanie pracy licencjackiej na zlecenie.

Formalności prac licencjackich

Struktura

 • Strona tytułowa
 • Ewentualnie podziękowanie np. dla osób udosteoujących materiał badawcze
 • Spis treści
 • Wykaz stosowanych skrótów
 • Wstęp
 • Cel pracy
 • Materiały i metody
 • Wyniki
 • Dyskusja
 • Wnioski
 • Streszczenie
 • Bibliografia
 • Aneks
 • Oświadczenie studenta

Formatowanie

 • Format arkusza papieru: A4 (pisanie jednostronne)
 • Czcionka: Times New Roman lub Arial
 • Wielkość: 12 pkt
 • Odstęp między wierzami: 1,5 wiersza
 • Marginesy:
 • Górny: 2,5cm
 • Dolny: 2,5 cm
 • Lewy: 3,5cm
 • Prawy: 1,5 cm
 • Justowanie obustronne
 • Każdy akapit należy zacząć wcięciem (Tabulator)
 • Wszystkie strony pracy numerowane

Zlecę napisanie pracy licencjackiej

Studia wszelkich kierunków są bardzo wymagające i pracochłonne. Przygotowanie na egzaminy wymaga wiele czasu co sprawia że napisanie pracy licencjackiej stanowi wielką przeszkodę w trakcie studiów. Wypowiedź często brana pod uwagę to “Zlecę napisanie pracy licencjackiej “. Starając się o pomoc w pisaniu pracy licencjackiej, studenci są zmuszeni do przeczytania setki ogłoszeń prywatnych autorów oferujących pisanie pracy licencjackiej na zamówienie sprawiając trudności ze znalezieniem odpowiedniego autora. Oferowane prace i ich cena poza tym często są głownym elementem negocjacji, przedłużając proces napisania. Jako firma specjalizowana w pośrednictwie, GWriters dysponuje obszernym zasobem akademickich autorów, umożliwiając odpowiendą delegacje dla klienta i gwaratnując prace najwyższej jakości. Symulacja cennika poza tym umożliwiaja że prace i ich cena mogą być przekalkulowane przed właściwym oddaniem zlecenia, przekazując klientom przypuszczalną cene prac.

Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej

Ze względu na jego doświadczenie, akademik wykonujący wolny zawód jest w stanie pomóc w rożnych etapach pisania pracy licencjackiej. Pomoc może być udzielona przy samym początku, n.p. przy szukaniu odpowiednego tematu, strukturyzacji pracy lub wymogach edytorskich. Przy pracach które zostały rozpoczęte, akademik może udzielić korepetycje, spełnić funkcję jako lektor lub przeprowadzić korekty. Po udzieleniu pomocy student może wykorzystać program antyplagiatowy, który zapewni odpowiednią jakość pracy. Często studenci także korzystają z usługi ghostwriting, aby uzyskać wzór dla własnej pracy.

Dlaczego pomoc w pisaniu pracy licencjackiej?

Ze względu na szczegółowo zorganizowany terminarz, studenci często zadają sobie pytanie: „Jak napisać prace licencjacką”? Aby uzyskać więcej cennego czasu, który pozwoli studentom skoncentrować się nad n.p. egzaminymi, studenci często korzystają z usługi akademika wykonującego wolny zawód, który udziela pomocy w pisaniu, w tłumaczeniu lub oferuje ghostwriting.

Weblinks

http://www.wsgiz.mielec.pl/doc/Praca_licencjacka.pdf

http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/sl/pracalicencjacka/

http://www.wnoz.ath.bielsko.pl/pliki/praca_lic.pdf

http://www.mimuw.edu.pl/dla_pracownika/dok-form/dokumenty/zarzadzenia/mgr-ustalenia.html?cookie=1

Nasza oferta

Pomoc w pisaniu Korepetycje Tłumaczenia Lektorat

Korekta Formatowanie Program antyplagiatowy Ghostwriting

Wanże wydziały

Pedagogika Socjologia Logopedia
Zarządzanie Nieruchomość Informatyka
Prawo Bhp Komunikacja
Ekonomia Marketing Biologia
Lingwistyka Zarządzanie zasobami ludzkimi Historia
Administracja Finanse Rachunkowość
Pielęgniarstwo Bankowość Matematyka
Turystyka Medycyna Logistyka
Prawo pracy Filozofia Psychologia
Farmacja Teologia

Besucher dieser Seite suchten u.A. nach:

bachelorarbeit, bachelorarbeiten, bachelor arbeit, bachelor arbeiten, bachelorthesis, bachelor thesis, ghostwriter bachelorarbeit preise, ghostwriting bachelorarbeit, bachelorarbeit kaufen, bachelorarbeit schreiben, bachelorarbeit schreiben lassen, bachelorarbeit schreiben lassen kosten, bachelorarbeit hilfe

 

Unsere Leistungen

 

Wichtige Fachbereiche

 

  100% dyskrecja
  indywidualny opiekun
  konsekwentna kontrola jakości
  całkowita przejrzystość kosztów
Teraz złożyć zapytanie

Proszę krótko opisać pańskie wymogi a dostarczymy państwu niezobowiązującą ofertę w ciągu kilku godzin.

Pytania? Zadzwońcie do nas
+44 2036951782
Poniedzialek - Piątek 09.00 - 18.00
Przez E-Mail osiągniecie nas pod adresem: