Praca dyplomowa

Pomoc w pisaniu pracy dyplomowej

Praca dyplomowa stanowi ostatni etap w zakresie studiów dyplomowych; jej napisanie i obrona są niezbędne do zdobycia tytułu lub stopnia akademickiego. Po wprowadzeniu systemu bolońskiego w szkolnictwie wyższym w Polsce, zrealizowano jednak inny system, wprowadzając szerszą skalę tytułów akademickich. W zakresie studiów pierwszego stopnia, wymagane jest napisanie pracy licencjackiej lub inżynierskiej; studia drugiego stopnia (studia jednolite magisterskie lub magisterskie studia uzupełniające) kończy się przez napisanie pracy magisterskiej. Pisząc prace, studenci muszą udowodnić że są w stanie samodzielnie rozpracować tematy naukowe i przeprowadzić odpowiedną analyze literatury. Aby uzyskać pomocy, często korzystają z dodatkowych kursów które przekazują studentom odpowiednie techniki pisania prac naukowych. Poza tym studenci starają się o lektorat; klasyczna korekta stanowi dalszy sposób pomocy. Czasami zdarza się że pomoc w pisaniu pracy dyplomowej musi być bardziej intensywna. Wtedy studenci korzystają z usługi ghostwriting, czyli pisanie pracy dyplomowej na zlecenie lub pisanie pracy dyplomowej na zamówienie przez którą otrzymają wzór do napisania własnej pracy.

Jak napisać pracę dyplomową?

Odpowiedzialność za wybranie odpowiedniego tematu należy do studentów chodziarz w niektórych przapadkach tematy także są podawane przez odpowiedni fakultet lub odpowiednego promotora. Praca dyplomowa zwyczajnie zawiera od kilkudziesięciu do kilkuset stron, podzielone na rozdziały i podrozdziały. Temat musi być opracowany z reguły w ciągu 6 miesięcy. Promotor często udziela pomoc w pisaniu pracy dyplomowej, lecz ze względu na innych studentów promotorzy nie zawsze są w stanie udzielić pomocy w odpowiednim czasie lub w odpowiedniej objętośći. Jeżeli pomoc nie wystarcza, studenci korzystają z usługi ghostwriting, przez którą otrzymają gotową prace dyplomową, służącą jako wzór. Mimo różnych wymagań dotyczących formalności prac dyplomowych, istnieją pewne wskazówki standartowe:

Formalności prac magisterskich:

Struktura

 • Strona tytułowa
 • Ewentualnie podziękowanie np. dla osób udosteoujących materiał badawcze
 • Spis treści
 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 • Cel pracy
 • Tekst główny (rozdziały i podrozdziały)
 • Elementy uzupełniające tekst główny
 • przypisy
 • cytaty
 • tabele
 • schematy
 • ilustracje
 • Aneksy
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Pomocnicze elementy informacyjne

Formatowanie

 • Format arkusza papieru: A4 (pisanie jednostronne)
 • Czcionka: Times New Roman lub Arial
 • Wielkość: 12 pkt
 • Odstęp między wierzami: 1,5 wiersza
 • Marginesy:
 • Górny: 2,5cm
 • Dolny: 2,5 cm
 • Lewy: 3,5cm
 • Prawy: 1,5 cm
 • Justowanie obustronne
 • Każdy akapit należy zacząć wcięciem (Tabulator)
 • Słowa obcojęzyczne wyróżnione kursywą
 • Wszystkie strony pracy numerowane

Zlecę napisanie pracy dyplomowej

W trakcie studiów studenci często myślą o zdaniu “Zlecę napisanie pracy dyplomowej”. Przyczyny mogą być różnej natury; z jednej strony brak czasu na odpowiednie przygotowanie ze względu na ściśle zorganizowane studia, z drugiej strony brak odpowiedniego doświadczenia dotyczącego pisania prac dyplomowych. Pomoc w pisaniu pracy dyplomowej staje się niezbędna. Szukając pomocy interesenci otrzymiją listy zawierające setki ogłoszeń prywatnych autorów oferujących pisanie pracy dyplomowej na zamówienie sprawiając trudności ze znalezieniem odpowiedniego autora. Oferowane prace i ich cena poza tym często stanowią głowny element negocjacji, przedłużając proces napisania pracy. Jako firma specjalizowana w pośrednictwie, GWriters dysponuje obszernym zasobem akademickich autorów, umożliwiając odpowiendą delegacje dla klienta i gwaratnując prace najwyższej jakości. Symulacja cennika poza tym umożliwiaja że prace i ich cena mogą być przekalkulowane przed właściwym oddaniem zlecenia, przekazując klientom przypuszczalną cene prac.

Pomoc w pisaniu pracy dyplomowej

Akademik wykonujący wolny zawód jest specjalizowany w odpowiednej dziedzinie i posiada duże doświadczenie odnośnie pisania prac naukowych. Z tego powodu jest w stanie udzielić pomocy w każdym etapie pisania pracy. Często pomoc jest potrzebna przy samym początku; chodzi tutaj głównie o formatowanie pracy, lub spisanie treści. Przy pracach rozpoczętych, akademik może udzielić korepetycje, przeprowadzić korekty lub spełnić funkcję jako lektor. Odpowiedna jakość pracy jest zapewniona przez program antyplagiatowy który zapewni że żaden cytat nie został przeoczony. Często studenci także korzystają z usługi ghostwriting, czyli pisanie pracy dyplomowej na zlecenie, aby uzyskać wzór dla własnej pracy.
Dlaczego pomoc w pisaniu pracy dyplomowej?
Opracowanie pracy dyplomowej stanowi bardzo ważny etap w karierze, ponieważ jest to ostatni egzaim przed rozpoczęciem życia zawodowego. Z tego względu praca dyplomowa powinna spełniać wszelkie wymagania dotyczące formalności i treści prac naukowych. Pisanie pracy dyplomowej okazuje się jednak bardzo czasochłonne; wielu studentów nie jest w stanie oddać prace punktualnie. Odpowiedź na pytanie „Jak napisać pracę dyplomową?” okazuje się nie ewidentna, zwłaszcza że uniwesytety nie zawsze oferują odpowienią ilość pomocy co sprawia że pomoc typu korekta lub lektorat często nie wystarcza.

Weblinks

http://www.sgh.waw.pl/katedry/katran/dydaktyka/dyplomowe/
http://www.ewspa.edu.pl/?id=seminarium-dyplomowe-158
http://kwiatand.republika.pl/jak%20pisac%20prace.htm
http://www.rady.biz/wstep-do-pracy-dyplomowej

Nasza oferta

Pomoc w pisaniu Korepetycje Tłumaczenia Lektorat

Korekta Formatowanie Program antyplagiatowy Ghostwriting

Wanże wydziały

Pedagogika Socjologia Logopedia
Zarządzanie Nieruchomość Informatyka
Prawo Bhp Komunikacja
Ekonomia Marketing Biologia
Lingwistyka Zarządzanie zasobami ludzkimi Historia
Administracja Finanse Rachunkowość
Pielęgniarstwo Bankowość Matematyka
Turystyka Medycyna Logistyka
Prawo pracy Filozofia Psychologia
Farmacja Teologia

  100% dyskrecja
  indywidualny opiekun
  konsekwentna kontrola jakości
  całkowita przejrzystość kosztów
Teraz złożyć zapytanie

Proszę krótko opisać pańskie wymogi a dostarczymy państwu niezobowiązującą ofertę w ciągu kilku godzin.

Pytania? Zadzwońcie do nas
+44 2036951782
Poniedzialek - Piątek 09.00 - 18.00
Przez E-Mail osiągniecie nas pod adresem: