Praca doktorska

Pomoc w pisaniu pracy doktorskiej

Tytuł doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł magisterski, lub inny równorzędny. Tytuł nadawany jest przez wydziały uniwersyteckie, które mają uprawnienia do jego nadawania. Aby uzyskać tytuł doktora, niezbędne jest pisanie pracy doktorskiej i jej obrona. W zakresie tej procedury, kandydaci muszą się wykazać i równocześnie udowodnić że posiadają wystarczająco kompetencji aby rozważyć temat naukowy i jego wyniki. Proces doktoryzacji jest bardzo długi i żądający którego naj bardziej wymagający element stanowi pisanie pracy doktorskiej. Pomoc w pisaniu pracy doktorskiej można osiągnąć przez ogólną opiekę promotora lub profesjonalny lektorat; klasyczna korekta także jest możliwością do uzyskania pomocy przy pisaniu pracy. Aby zredukować obciążenie czasowe, doktoranty coraz częściej korzystają z usługi ghostwriting, która oznacza pisanie pracy doktorskiej na zamówienie lub pisanie pracy doktorskiej na zlecenie. W ten sposób otzrymują wzór który pomaga przy własnym wykonaniu.

Jak napisać pracę doktorską?

Podczas gdy praca licencjacka, praca magisterska, praca dyplomowa lub praca inżynierska zwyczajnie podsumuwują istniejącą wiedzę dotyczącą odpowiednich tematów naukowych, praca doktorska wymaga wprowadzenia własnych i nowych wyników badań. Proces stosowanej analizy może trwać kilka lat, co sprawia że pisanie pracy doktorskiej okazuje się pracochłonne i wymagające. Proces doktoryzacji często jest prowadzony przez promotora, który jest odpowiedzialny za odpowiednią opiekę doktoranta. Opracowanie pracy doktorskiej może się, w zależnośći od tematu i fakultetu, składać z badań teoretycznych/empirycznych lub eksperymentów. Empiryczne badania w ekonomii, lub w gospodarce narodowej są często przeprowadzanie w formie ankiety. W wydziałach biologia, medycyna lub psychologia, przeprowadza się zwyczajnie odpowiednie eksperymenty. Długość pracy doktorskiej także zależy od tematu i fakultetu, lecz zwyczajnie się składa z 200-500 stron. Wprawdzie istnieją różne formalnościowe wymogi dotyczące pisania pracy doktorskiej, lecz uniwersytety często publikują wzory na stronach uniwersyteckich które pomagają w pisaniu. Dodatkowo do wzorów, doktoranty korzystają z usługi ghostwriting, pisanie pracy doktorskiej na zlecenie lub pisanie pracy doktorskiej na zamówienie, przez którą otrzymują gotową pracę doktorską, która może służyć jako pomoc w rozpracowaniu własnej pracy.

Ogólne formalności prac doktorskich:

Struktura

 • Strona tytułowa
 • Ewentualnie podziękowanie np. dla osób udostępniających materiały badawcze
 • Spis treści
 • Wykaz stosowanych skrótów
 • Wstęp
 • Cel pracy
 • Materiały i metody
 • Wyniki
 • Dyskusja
 • Wnioski
 • Streszczenie
 • Bibliografia
 • Aneks
 • Oświadczenie studenta

Formatowanie

 • Format arkusza papieru: A4 (pisanie jednostronne)
 • Czcionka: Times New Roman lub Arial
 • Wielkość: 12 pkt
 • Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
 • Marginesy:
 • Górny: 2,5cm
 • Dolny: 2,5 cm
 • Lewy: 3,5cm
 • Prawy: 1,5 cm
 • Justowanie obustronne
 • Każdy akapit należy zacząć wcięciem (Tabulator)
 • Słowa obcojęzyczne wyróżnione kursywą
 • Wszystkie strony pracy numerowane

Zlecę napisanie pracy doktorskiej

“Zlecę napisanie pracy doktorskiej” jest wypowiedzią często braną pod uwagę przez wielu doktorantów. Przyczyny mogą być różne; z jednej strony brak czasu na odpowiednie przygotowanie ze względu na ściśle zorganizowane życie zawodowe, z drugiej strony zapomniano o wymogach dotyczących pisania prac naukowych. Pomoc w pisaniu pracy doktorskiej staje się niezbędna. Szukając pomocy interesenci otrzymują listy zawierające setki ogłoszeń prywatnych autorów oferujących pisanie pracy doktorskiej na zamówienie. Proces znalezienia odpowiedniego autora okazuje się skomplikowany i czasochłonny. Oferowane prace i ich cena często stanowią element negocjacji, przedłużając proces napisania. Jako firma specjalizowana w pośrednictwie, GWriters dysponuje obszernym zasobem akademickich autorów, umożliwiając klientowi odpowiednią delegację i gwaratnując prace najwyższej jakości. Symulacja cennika poza tym umożliwiaja że prace i ich cena mogą być przekalkulowane przed właściwym oddaniem zlecenia, przekazując klientom przypuszczalną cenę prac.

Pomoc w pisaniu pracy doktorskiej

Pomoc w pisaniu pracy doktorskiej udzielają akademicy wykonujące wolny zawód. Ze względu na ich specjalizacje w odpowiedniej dziedzinie naukowej i ich rozległym doświadczeniu są w stanie udzielić pomocy w każdym etapie pisania pracy doktorskiej. Pomoc często jest potrzebna na samym początku pisania pracy. W tym etapie pomoc obejmuje znalezienie odpowiedniego tematu, formatowanie lub strukturyzowanie pracy doktorskiej. Również istnieje możliwość korzystania z regularnego udzielenia pomocy w trakcie pisania, zwłaszcza że praca doktorska ma znacznie wyższe wymagania niż praca licencjacka lub praca magisterska. Dodatkowo można uzyskać pomoc przez lektorat lub korekte, po napisaniu pracy. Program antyplagiatowy poza tym zapewnia uniknięcia plagiatów i wyraźnie polepsza jakość pracy. Doktoranty także co raz częściej korzystają z usługi ghostwriting, aby uzyskać wzór który pomoże w pisaniu własnej pracy.

Dlaczego pomoc w pisaniu pracy doktorskiej?

Tytuł doktora umożliwia w wielu państwach znacznie szybszą i bardziej skuteczną kariere. Statystyki udowadniają że ludzie z tytułem doktora, często zarabiają więcej niż ludzie bez. W niektórych branżach jak n.p. medycyna lub badania naukowe, tytuł doktora stanowi kryterium przyjęcia do pracy. Proces doktoryzacji jest jednak bardzo wymagający i czasochłonny. Szczególnie dla ludzi pracujących, któzi po latach pracy stwierdzili że zdobycie tytułu doktora jest niezbędne dla dalszej kariery, proces doktoryzacji sprawia wiele trudności. W takich przypadkach przydaje się lektor lub klasyczna korekta. Aby uniknąć plagiatów powinno się używać program antyplagiatowy który zapewni odpowiednią jakość, oznaczając wszelkie nie prawidłowo cytowane fragmenty pracy doktorskiej. Jeżeli ta pomoc nie wystarcza, doktoranty korzystają z usługi ghostwriting, dzięki której nie muszą zastanawiać się nad pytaniem „Jak napisać pracę doktorską?“

Weblinks

http://www.boguslawsliwerski.pl/dydaktyka/semin_dr/podstawowe_wymagania_pracy_dr.htm
http://www.europa-uni.de/pl/studium/_teaser_studium/promotion.html
http://www.uwb.edu.pl/studenci.php?p=1629
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/doktoranci/doktoraty/

Nasza oferta

Pomoc w pisaniu Korepetycje Tłumaczenia Lektorat

Korekta Formatowanie Program antyplagiatowy Ghostwriting

Ważne wydziały

Pedagogika Finanse i Rachunkowość Socjologia
Zarządzanie Nieruchomość Prawo pracy
Prawo Bhp Logopedia
Ekonomia Marketing Logistyka
Lingwistyka Zarządzanie zasobami ludzkimi Turystyka
Administracja Reklama Bankowość
Pielęgniarstwo

  100% dyskrecja
  indywidualny opiekun
  konsekwentna kontrola jakości
  całkowita przejrzystość kosztów
Teraz złożyć zapytanie

Proszę krótko opisać pańskie wymogi a dostarczymy państwu niezobowiązującą ofertę w ciągu kilku godzin.

Pytania? Zadzwońcie do nas
+44 2036951782
Poniedzialek - Piątek 09.00 - 18.00
Przez E-Mail osiągniecie nas pod adresem: