Praca

Pomoc w pisaniu prac

Pisanie pracy stanowi ostatni etap akademickiego wykształcenia. Typy prac pisemnych są różne i zależne od kierunku studiów, jednak przeważnie jest wymagane pisanie pracy licencjackiej, pisanie pracy magisterskiej, pisanie pracy dyplomowej, inżynierskiej lub doktorskiej. Wprowadzając system boloński do Polski, wprowadzono studia oparte na systemie dwustopniowym, wymagając pisanie co najmniej jednej pracy naukowej w zakresie studiów. Prozes pisania pracy wymaga obsernej wiedzy oraz umiejętności i doświadczenia. Uniwersytety udzielają pomocy oferując dodatkowe kursy zajmujące się przekazywaniem istotnych metod pisania prac. Czasami studenci poza tym korzystają z usługi ghostwriting, czyli pisanie pracy na zamówienie lub pisanie pracy na zlecenie, przez którą otrzymają wzór do napisania własnej pracy.

Jak napisać pracę?

Prace naukowe mają różne wymogi edytorskie. Zależnie od wydziału, tematu i fakultetu obejmują 60-150 stron. Praca musi spełnić wszelkie wymogi edytorskie oraz strukturyzacyjne i stylistyczne. Spełnienie tych wymagań wiąże się z ciężką pracą oraz z dużym wysiłkiem. Pomoc w pisaniu prac jest oferowana przez uniwersytety, wstawiając wycinki lub wzory prac naukowych do internetu lub oferując dodatkowe kursy. Jeżeli usługi uniwersytetu nie wystarczają, studenci coraz częściej korzystają z usługi ghostwriting, czyli pisanie pracy na zlecenie, przez którą otrzymają gotową pracę, która służy jako orientacja do napisania własnej.

Powszechnie stosowane formalności prac naukowych:

Formalności prac naukowych:
Struktura
• Strona tytułowa
• Ewentualnie podziękowanie np. dla osób udosteoujących materiał badawcze
• Spis treści
• Wykaz stosowanych skrótów
• Wstęp
• Cel pracy
• Materiały i metody
• Wyniki
• Dyskusja
• Wnioski
• Streszczenie
• Bibliografia
• Aneks
• Oświadczenie studenta
Formatowanie
• Format arkusza papieru: A4 (pisanie jednostronne)
• Czcionka: Times New Roman lub Arial
• Wielkość: 12 pkt
• Odstęp między wierzami: 1,5 wiersza
• Marginesy:
• Górny: 2,5cm
• Dolny: 2,5 cm
• Lewy: 3,5cm
• Prawy: 1,5 cm
• Justowanie obustronne
• Każdy akapit należy zacząć wcięciem (Tabulator)
• Słowa obcojęzyczne wyróżnione kursywą
• Wszystkie strony pracy numerowane

Pomoc w pisaniu prac u GWriters

Jako firma specjalizowana w pośrednictwie akademików wykonujących wolny zawód (freelancerów), GWriters zapewnia szybki i dyskretny dostęp do ponad 400 wybranych pisarzy, redaktorów, korektorów, ghostwriterów i tłumaczy. Nasi freelancerzy udzielają szybkiej i skutecznej pomocy w pisaniu wszelkich tekstów. Pomoc w pisaniu prac jest często potrzebna przy samym rozpoczęciu. W takich przypadkach, akademik udziela pomocy przy znalezieniu tematu, strukturyzacji, formatowaniu lub poszukiwaniu przydatnej literatury. Dodatkowo akademik jest w stanie udzielić korepetycje, lub spełnić funkcję jako lektor. Niektózi studenci poza tym co raz częściej korzystają z usługi ghostwriting, czyli pisanie pracy na zlecenie, aby uzyskać wzór który pomoże w pisaniu własnej pracy naukowej.

Dlaczego pomoc w pisaniu prac?

Ze względu na wamagania, które są bardzo wysokie, pisanie pracy naukowej się wiąże z intensywną pracą. Uniwersytety wymagają napisania pracy, aby móc sprawdzić czy studenci są w stanie rozczygncąć zadanie na wysokim poziomie naukowym oraz równoczesnie spełnić wszelkie wymagania uniwersyteckie dotyczące pisania prac naukowych. Zamiast szukać odpowiedzi na pytanie “jak napisać pracę naukową?”, studenci mogą korzystać z pomocy akademika wykonującego wolny zawód, który dysponuje obszerną wiedzą w odpowiednim wydziale. Korzystając z tej pomocy, studenci otrzymają pomoc w pisaniu prac o najwyższej jakości, która umożliwi odzyskanie czasu wolnego.