Dysertacja

Pomoc w pisaniu dysertacji

Dysertacja, czyli praca doktorska, jest pracą naukową która po jej zaliczeniu umożliwia przyznanie tytułu doktora. Każdy fakultet uniwersytecki który ma uprawnienia do nadawania tytułu doktora, wymaga pisanie dysertacji. Doktoranty muszą udowodnić że posiadają pewien poziom kompetencji do rozważenia tematu naukowego i równocześnie wprowadzenia własnej tezy i przeświadczenia. Proces doktoryzacji okazuje się bardzo wymagający i pracochłonny. Stopień kompleksowości jest o wiele wyższy niż n.p. pisanie pracy magisterskiej. Z tego względu coraz więcej doktorantów stara się o pomoc w pisaniu dysertacji. Pomoc oferują profesorzy któzi czuwają nad procesem pisania pracy i któzi w razie potrzeby są do dyspozyci doktorantów. Profesjonalny lektorat lub klasyczna korekta także stanowią możliwości pomocy przy pisaniu dysertacji. Doktoranty dodatkowo często korzystają z usługi ghostwriting, która oznacza pisanie dysertacji na zamówienie lub pisanie dysertacji na zlecenie. Gotowa dysertacja pomoże przy pisaniu własnej, ponieważ służy jako wzór przez który doktoranty otzrymują pewien wyobrarzenie jak napisać dysertację.

Jak napisać dysertcję?

Podczas gdy praca licencjacka, praca magisterska, praca dyplomowa lub praca inżynierska zwyczajnie podsumuwują istniejącą wiedze dotyczącą tematów naukowych, dysertacja wymaga wprowadzenia własnych i nowych wyników i tez. Proces analizy i badania wyników czasami trwa kilka lat, co sprawia że pisanie dysertacji oznacza pracochłonny i wymagający proces w karierze akademickiej. Proces doktoryzacji często jest prowadzony przez promotora, który jest odpowiedzialny za odpowiednią opiekę doktoranta. Struktura i opracowanie dysertacji składa się zależnie od specjalności i tematu fakultetu, z badań teoretycznych/empirycznych lub także z eksperymentów które często są przeprowadzane n.p. w dziedzinie biologia, lub farmacja. Empiryczne badania w ekonomii, lub w gospodarce narodowej są często przeprowadzanie w formie ankiety. Długość dysertacji także zalerzy od tematu i fakultetu, lecz zwyczajnie się składa z 200-500 stron. Wprawdzie istnieją różne formalnościowe wymagania dotyczące pisania dysertacji, lecz uniwersytety często publikują wzory na stronach internetowych które pomagają w pisaniu. Dodatkowo do wzorów, doktoranty korzystają z usługi ghostwriting, pisanie dysertacji na zamówienie lub pisanie dysertacji na zlecenie, przez którą otrzymują gotową dysertację, która może służyć jako pomoc w rozpracowaniu własnej.

Ogólne formalności dysertacji:

Struktura

 • Strona tytułowa
 • Ewentualnie podziękowanie np. dla osób udosteoujących materiał badawcze
 • Spis treści
 • Wykaz stosowanych skrótów
 • Wstęp
 • Cel pracy
 • Materiały i metody
 • Wyniki
 • Dyskusja
 • Wnioski
 • Streszczenie
 • Bibliografia
 • Aneks
 • Oświadczenie studenta

Formatowanie

 • Format arkusza papieru: A4 (pisanie jednostronne)
 • Czcionka: Times New Roman lub Arial
 • Wielkość: 12 pkt
 • Odstęp między wierzami: 1,5 wiersza
 • Marginesy:
 • Górny: 2,5cm
 • Dolny: 2,5 cm
 • Lewy: 3,5cm
 • Prawy: 1,5 cm
 • Justowanie obustronne
 • Każdy akapit należy zacząć wcięciem (Tabulator)
 • Słowa obcojęzyczne wyróżnione kursywą
 • Wszystkie strony pracy numerowane

Zlecę napisanie dysertacji

“Zlecę napisanie dysertacji” jest wypowiedzią często braną pod uwagę przez wielu doktorantów. Przyczyny mogą być różne; z jednej strony brak czasu na odpowiednie przygotowanie ze względu na ściśle zorganizowane życie zawodowe, z drugiej strony zapomniano o wymogach dotyczących pisania prac naukowych. Pomoc w pisaniu dysertacji staje się niezbędna. Szukając pomocy interesenci otrzymiją listy zawierające setki ogłoszeń prywatnych autorów oferujących pisanie dysertacji na zamówienie. Proces znalezienia odpowiedniego autora okazuje się skomplikowany i czasochłonny. Oferowane prace i ich cena często stanowią element negocjacji, przedłużając proces napisania. Jako firma specjalizowana w pośrednictwie, GWriters dysponuje obszernym zasobem akademickich autorów, umożliwiając klientowi odpowiendą delegację i gwaratnując prace najwyższej jakości. Symulacja cennika poza tym umożliwiaja że prace i ich cena mogą być przekalkulowane przed właściwym oddaniem zlecenia, przekazując klientom przypuszczalną cene prac.

Pomoc w pisaniu dysertacji

Pomoc w pisaniu dysertacji udzielają akademicy wykonujące wolny zawód. Ze względu na ich specjalizacje, ich rozległym doświadczeniu i profesjonaliźmie w odpowiednim wydziale naukowym, są w stanie udzielić pomocy w każdym etapie pisania dysertacji. Pomoc często jest potrzebna przy samym początku pisania. Tutaj akademik pomaga obejmując wszelkie czynności dotyczące znalezienia odpowiedniego tematu, formatowania oraz strukturyzowania dysertacji. Również istnieje możliwość korzystania z regularnego udzielenia pomocy w trakcie pisania, zwłaszcza że dysertacja ma znacznie wyższe wymagania niż praca licencjacka lub praca magisterska. Dodatkowo można uzyskać pomocy przez lektorat dystertacji lub profesjonalną korekte. Program antyplagiatowy poza tym zapewnia uniknięcia plagiatów, zaznaczając wzelkie nie prawidłowo cytowane fragmenty dysertacji, co znacznie polepsza jakość pracy przy jej oddaniu. Doktoranty także co raz częściej korzystają z usługi ghostwriting, aby uzyskać wzór który pomoże w rozpracowaniu własnej pracy pisemnej.

Dlaczego pomoc w pisaniu dysertacji?

Tytuł doktora umożliwia w wielu państwach znacznie szybszą i bardziej skuteczną kariere zawodową. Statystyki udowadniają że absolwenci z tytułem doktora, często zarabiają więcej. W niektórych branżach jak n.p. medycyna lub badania naukowe, tytuł doktora nawet stanowi kryterium przyjęcia do pracy. Proces doktoryzacji jest jednak bardzo wymagający i czasochłonny. Szczególnie dla ludzi pracujących, któzi po latach pracy stwierdzili że zdobycie tytułu doktora jest niezbędne dla dalszej kariery, proces doktoryzacji sprawia wiele trudności. W takich przypadkach przydaje się lektor lub klasyczna korekta. Aby uniknąć plagiatów powinno się przy końcu dysertacji użyć program antyplagiatowy który zapewni odpowiednią jakość, oznaczając wszelkie nie prawidłowo cytowane fragmenty dysertacji . Jeżeli ta pomoc nie wystarcza, doktoranty korzystają z usługi ghostwriting, dzięki której nie muszą zastanawiać się nad pytaniem „Jak napisać dysertacę ?“ Chętnie udzielimy państwu darmowej informacji o naszych ofertach i znajdziemy dla państwa optymalną pomoc.

Weblinks

http://www.boguslawsliwerski.pl/dydaktyka/semin_dr/podstawowe_wymagania_pracy_dr.htm
http://www.europa-uni.de/pl/studium/_teaser_studium/promotion.html
http://www.uwb.edu.pl/studenci.php?p=1629
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/doktoranci/doktoraty/

Nasza oferta

Pomoc w pisaniu Korepetycje Tłumaczenia Lektorat

Korekta Formatowanie Program antyplagiatowy Ghostwriting

Ważne wydziały

Pedagogika Finanse i Rachunkowość Socjologia
Zarządzanie Nieruchomość Prawo pracy
Prawo Bhp Logopedia
Ekonomia Marketing Logistyka
Lingwistyka Zarządzanie zasobami ludzkimi Turystyka
Administracja Reklama Bankowość
Pielęgniarstwo

  100% dyskrecja
  indywidualny opiekun
  konsekwentna kontrola jakości
  całkowita przejrzystość kosztów
Teraz złożyć zapytanie

Proszę krótko opisać pańskie wymogi a dostarczymy państwu niezobowiązującą ofertę w ciągu kilku godzin.

Pytania? Zadzwońcie do nas
+44 2036951782
Poniedzialek - Piątek 09.00 - 18.00
Przez E-Mail osiągniecie nas pod adresem: