write-593333_960_720

Strona główna

Niniejsza strona nie stanowi pełnego zbioru informacji lub takiego zestawu porad i wskazań, które byłyby pomocą w każdym przypadku. Niestety nie dowiecie się też nic na tematy takie jak: pisanie prac licencjackich na zamówienie, praca inżynierska, czy praca licencjacka. Różnorodność wszelkich rozwiązań technicznych i form konstrukcyjnych wymaga bowiem nie tylko „sprawnych rąk” majsterkowicza, ale także owej przysłowiowej „smykałki”, inwencji, przede wszystkim zaś znajomości posługiwania się narzędziami warsztatowymi, poznania właściwości materiałów, w wielu przypadkach — podstawowych praw fizyki i co jest szczególnie ważne, przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.

Opanowanie tych umiejętności jest pierwszym, podstawowym etapem do tego, ażeby nie tylko radzić sobie w przypadkach najprostszych, ale także osiągnąć wyższy stopień „wtajemniczenia”, którym są już samodzielność, bardziej złożone, oparte na oryginalnych pomysłach konstrukcje urządzeń mechanicznych.

I właśnie ta strona, ukazując rożne możliwe rozwiązania, poczynając od najmniej skomplikowanych, służy temu celowi.